OSA 2021

PL EN

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w

LXVII Otwartym Seminarium z Akustyki OSA 2021

organizowanym pod patronatem Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk przez Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział w Krakowie

i wspieranym przez International Commission for Acoustics,

które odbędzie się on-line

w dniach od 14 do 17 września 2021 r.


Otwarte Seminarium z Akustyki (OSA) jest coroczną, największą w kraju konferencją skupiającą od ponad sześćdziesięciu lat czołowych polskich akustyków. Organizowane jest cyklicznie przez kolejne oddziały Polskiego Towarzystwa Akustycznego - w roku 2021 przez Oddział Krakowski.

Na konferencji prezentowane są prace ze wszystkich działów akustyki. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych z dziedziny akustyki, promowanie nauki oraz integracja specjalistów z różnych dziedzin, których wiąże akustyka. Konferencja spełnia rolę integracyjną dla środowiska akustyków polskich, a także coraz częściej zagranicznych. Umożliwia to wymianę myśli, wdrażanie nowych technik badawczych oraz otwieranie nowych obszarów aplikacyjnych.

Zostanie zorganizowana specjalna sesja z okazji Międzynarodowego Roku Dźwięku 2020 – 2021.

Jednocześnie z LXVII OSA odbędzie się XXIV Konferencja Inżynierii Akustycznej IAB 2021 oraz 36 sympozjum z Hydroakustyki

Jesteśmy przekonani, że Konferencja stanie się inspiracją do wymiany wiedzy, podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Mamy nadzieję, że spędzony wspólnie czas zostanie przez Państwa dobrze wykorzystany.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego OSA 2021

Janusz Piechowicz

Przewodniczący Komitetu OrganizacyjnegoPTA
PAN
ICA


Wydarzenie jest organizowane w ramach obchodów International Year of Sound

International Year of Sound

Komitet Organizacyjny


Przewodniczący: dr hab. inż. Janusz Piechowicz, prof. AGH

V-ce przewodniczący: dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. AGH

Sekretarz: dr hab. inż. Ireneusz Czajka, prof. AGH

Skarbnik: dr hab. inż. Bartłomiej Stępień, prof. AGH

Pełnomocnik ds Konkursu im. Marka Kwieka: dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. AGH

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

Komitet Naukowy


Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak

Sekcje tematyczne


Miejsce konferencji


Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną tegoroczna edycja Otwartego Seminarium z Akustyki odbędzie się on-line.

Program i komunikaty


Obecnie nie mamy do przekazania żadnych komunikatów.

Kontakt


Polskie Towarzystwo Akustyczne

Oddział w Krakowie

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Tel. 501013478

e-mail: osa2021 (at) ptakrakow.pl

Powered by w3.css