OSA 2021

PL EN

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w

LXVII Otwartym Seminarium z Akustyki OSA 2021

organizowanym pod patronatem Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk przez Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział w Krakowie

i wspieranym przez International Commission for Acoustics,

które odbędzie się on-line

w dniach od 14 do 17 września 2021 r.W dziale program i komunikaty umieszczamy aktualne informacje dla uczestników konferencji.Otwarte Seminarium z Akustyki (OSA) jest coroczną, największą w kraju konferencją skupiającą od ponad sześćdziesięciu lat czołowych polskich akustyków. Organizowane jest cyklicznie przez kolejne oddziały Polskiego Towarzystwa Akustycznego - w roku 2021 przez Oddział Krakowski.

Na konferencji prezentowane są prace ze wszystkich działów akustyki. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych z dziedziny akustyki, promowanie nauki oraz integracja specjalistów z różnych dziedzin, których wiąże akustyka. Konferencja spełnia rolę integracyjną dla środowiska akustyków polskich, a także coraz częściej zagranicznych. Umożliwia to wymianę myśli, wdrażanie nowych technik badawczych oraz otwieranie nowych obszarów aplikacyjnych.

Zostanie zorganizowana specjalna sesja z okazji Międzynarodowego Roku Dźwięku 2020 – 2021.

Jednocześnie z LXVII OSA odbędzie się XXIV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej IAB 2021 oraz 36. Sympozjum z Hydroakustyki.

Konferencja IAB rokrocznie jest inspiracją do wymiany wiedzy, podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań z zakresu inżynierii akustycznej i biomedycznej. Konferencji towarzyszy konkurs skierowany do studentów studiów I i II stopnia. Zachęcamy do zapoznania się z stroną internetową konferencji IAB 2021.

Sympozjum z Hydroakustyki (SHA) jest jedyną w kraju konferencją, na której spotykają się przedstawiciele nauki zajmujący się zagadnieniami akustyki podwodnej oraz użytkownicy systemów hydroakustycznych. Organizowane jest regularnie od ponad 30 lat. Sympozjum jest okazją do prezentacji najnowszych osiągnięć we wszystkich głównych obszarach hydroakustyki oraz promowania i integracji badań w tej dziedzinie, zwłaszcza w odniesieniu do krajów regionu Morza Bałtyckiego. Zachęcamy do zapoznania się z stroną internetową sympozjum.

Jesteśmy przekonani, że Konferencja OSA2021 stanie się inspiracją do wymiany wiedzy, podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Mamy nadzieję, że spędzony wspólnie czas zostanie przez Państwa dobrze wykorzystany.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego OSA 2021

Janusz Piechowicz

Przewodniczący Komitetu OrganizacyjnegoPTA
PAN

ICA
ASA

Sponsorzy:


HBK
REGUPOL
SVANTEK
KRAKOW

Konferencja pod Honorowym Patronatem Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.


Wydarzenie jest organizowane w ramach obchodów International Year of Sound

International Year of Sound

Komitet Organizacyjny


Przewodniczący: Janusz PIECHOWICZ

V-ce przewodniczący: Tadeusz WSZOŁEK

Sekretarz: Ireneusz CZAJKA

Skarbnik: Bartłomiej STĘPIEŃ

Pełnomocnik ds. Konkursu im. Marka Kwieka: Tadeusz WSZOŁEK

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Komitet Naukowy


Przewodniczący: Jerzy WICIAK

Ważne daty


Rejestracja i opłaty

Termin zgłaszania abstraktów: do 18 czerwca 2021 r.

Termin rejestracji uczestników bez referatu: do dnia konferencji

Termin dokonywania opłat za uczestnictwo i publikacje: do 30 czerwca 2021 r.


Artykuły

Przesłanie pełnego tekstu artykułu do publikacji w Vibrations in Physical Systems (VPS): do 15 czerwca 2021 r. do 30 maja 2021 r.

Przesłanie pełnego tekstu artykułu do publikacji w monografii Postępy Akustyki: do 11 lipca 2021 r. (do 18 lipca 2021 r. w języku polskim) do 18 czerwca 2021 r.

Sekcje tematyczne


Warsztaty


Metoda CNOSSOS w modelowaniu hałasu w środowisku

Wspólne metody oceny hałasu w UE (Common Noise Assessment Methods in the UE – CNOSSOS-EU) zawarte w Dyrektywie Komisji (UE) 2015/996 z 19 maja 2015 r.

Dyrektywa jest wdrażana w krajach UE od 1 stycznia 2019 r. i powinna być stosowana w opracowywaniu Strategicznych Map Hałasu miast w roku 2022. Jednak w wielu krajach UE , w tym także i w Polsce, wciąż nie jest w pełni wdrożona, jakkolwiek taki zapis widniej w art. 112c ustawy Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz.U 2020, poz.1219). Dlatego możliwość wymiany myśli nad wdrażanymi dokumentami będzie niewątpliwie znakomitą okazją do przedyskutowania wszelkich niejasności dotyczących algorytmów metody CNOSSOS-EU oraz towarzyszącej im niepewności.

Ramowy program warsztatów:

  1. Wprowadzenie metody CNOSSOS-UE. Ogólna charakterystyka zmian w stosunku do metod zalecanych w Dyrektywie 2002/49/WE.
  2. Zastosowanie metody Monte Carlo w ocenie niepewności modelowania hałasu kolejowego.
  3. Modelowanie hałasu komunikacyjnego – drogowego, kolejowego i lotniczego.
  4. Modelowanie hałasu przemysłowego – weryfikacja modeli obliczeniowych.

Udział w warsztatach – opłata dodatkowa 50 PLN.

Miejsce konferencji


Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną tegoroczna edycja Otwartego Seminarium z Akustyki odbędzie się on-line.

Materiały konferencyjne


Artykuły publikowane w czasopiśmie Vibrations in Physical Systems (VPS)

Artykuły, których autorzy wyrażą chęć publikacji w czasopiśmie VPS (ISSN 0860-6897) muszą zostać przesłane w języku angielskim.

Informacje dotyczące zasad przygotowania materiałów dostępne są pod adresem https://vibsys.put.poznan.pl/author-guideline/.

Liczba stron: 6 lub 8.

Termin nadsyłania: do 15 czerwca 2021 r. do 30 maja 2021 r.


Artykuły publikowane w monografii Postępy Akustyki

Artykuły należy przesyłać w formie edytowalnego pliku (doc, docx, odt, tex), wraz z plikiem pdf przedstawiającym poprawne formatowanie.

Dodatkowo należy przesłać osobno wszystkie rysunki w dobrej jakości, w przypadku plików rastrowych o rozdzielczości minimum 300 dpi, preferowane w formie wektorowej, opisy na rysunkach w języku, w którym cały artykuł jest przygotowany.

Minimalna liczba stron: 8.

Termin nadsyłania: do 11 lipca 2021 r. (do 18 lipca 2021 r. w języku polskim) do 18 czerwca 2021 r.

Pobierz Postępy Akustyki 2021


Prace rekomendowane przez Komitet Naukowy LXVII OSA mogą być opublikowane w czasopiśmie Archives of Acoustics (za zgodą Autorów)

Rejestracja i logowanie


Przed rejestracją prosimy zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych.

Rejestracja uczestników oraz przesyłanie streszczeń i publikacji odbywa się za pośrednictwem systemu Microsoft CMT.
W celu dokonania rejestracji należy założyć bezpłatne konto, albo skorzystać z konta założonego wcześniej.

Uwagi:

Wszystkich uczestników (zarówno słuchaczy, jak i autorów) prosimy o wypełnienie formularza Rejestracja uczestnika, bez podawania w nim informacji o referacie - jest to formularz rejestracji jako uczestnika konferencji. Wybór formularza jest możliwy po kliknięciu Create new submission. Referaty prosimy zgłaszać przez odpowiedni formularz, w zależności od tego, czy wystąpienie będzie w ramach Otwartego Seminarium z Akustyki (OSA 2021) czy towarzyszących mu Konferencji Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej (IAB 2021) lub Sympozjum z Hydroakustyki (SHA 2021).

W polu Title proszę wpisać - w zależności od formy uczestnictwa – [autor] imię nazwisko lub [słuchacz] imię nazwisko (np. [słuchacz] Jan Kowalski).

Prosimy o przesyłanie abstraktów w języku polskim i angielskim.

W ciągu tygodnia otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji. Gdyby to nie nastąpiło, prosimy o kontakt z organizatorami pod adresem osa (at) ptakrakow.pl

Opłaty


Członkowie PTA – 180 PLN

Pozostali uczestnicy – 200 PLN

Publikacja artykułu w czasopiśmie Vibrations in Physical Systems (ISSN 0860-6897) – 600 PLN

Udział w warsztatach – opłata dodatkowa 50 PLN.


Wpłaty prosimy dokonać na konto PTA o. Kraków:

83 1020 2892 0000 5102 0189 2546 (PKO Bank Polski S.A.)

w terminie do 30 czerwca 2021 r. (nie dotyczy opłat za publikację w VPS wnoszonych po zatwierdzeniu do publikacji)


Po tym terminie opłaty wzrosną o 50 PLN.


W tytule przelewu prosimy wpisać: OSA2021 – imię i nazwisko uczestnika.

Program i komunikaty


Pobierz program

Pobierz Informator

Pobierz Postępy Akustyki


Konferencja odbędzie się w trybie on-line. Linki do pokojów konferencyjnych i warsztatów zostaną przesłane do uczestników konferencji na adresy e-mail podane w trakcie rejestracji.

W czasie trwania konferencji recepcja jest pod adresem meet.jit.si/OSA2021 , gdzie mogą Państwo uzyskać pomoc w kwestiach organizacyjnych i technicznych.

Wybrane referaty będą transmitowane za pośrednictwem YouTube:

Karol Listewnik: Calibration of hydrophones at low frequencies using the vibrating watercolumn method, 14 wrz 2021, 14:00,

Zdzisław Madej: Zmienne pola akustyczne rezonatorów przestrzeni aktywnych anatomicznie w supozycji do tonu krtaniowego w głosie w kontekście zmiennej akustyki przestrzennej, 15 wrz 2021, 10:00,

Bartłomiej Stępień: The effect of prior distribution for estimation of sound power level by the engineering method, 16 wrz 2021, 12:20.

Konkursy


Konkurs o Nagrodę im. Marka Kwieka

Konkurs o Nagrodę im. Marka Kwieka został ustanowiony w 1973 roku przez Polskie Towarzystwo Akustyczne dla uczczenia pamięci tragicznie zmarłego wybitnego polskiego akustyka. Konkurs jest kierowany do członków PTA nie będących samodzielnymi pracownikami naukowymi, których prace będą opublikowane w materiałach do Seminarium. Konkurs ma na celu promowanie młodych akustyków.

Osoby zainteresowany uczestnictwem w konkursie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Konkurs Prac Studenckich im. Władysława Bogusza

Konkurs skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia podejmujących tematykę inżynierii akustycznej i biomedycznej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie IAB2021

Kontakt


Polskie Towarzystwo Akustyczne

Oddział w Krakowie

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Tel. 501013478

e-mail: osa2021 (at) ptakrakow.pl

Powered by w3.css