OSA 2020

PL EN

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w

LXVII Otwartym Seminarium z Akustyki OSA 2020

organizowanym pod patronatem Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk przez Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział w Krakowie

i wspieranym przez International Commission for Acoustics

które odbędzie się w Czerwiennym koło Zakopanego (Hotel Bachledówka)

w dniach od 15 do 18 września 2020 r.


Szanowni Państwo,

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Akustycznego z dnia 23 maja 2020 r. LXVII Otwarte Seminarium z Akustyki zostało przeniesione na wrzesień 2021 roku. Decyzja ta jest związana z obecnym w Polsce stanem epidemiologicznym. Dalsze informacje odnośnie terminu i miejsca konferencji będą podane po niezbędnych uzgodnieniach.

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji na stronie OSA 2021.

Komitet Organizacyjny LXVII OSA


Otwarte Seminarium z Akustyki (OSA) jest coroczną, największą w kraju konferencją skupiającą od ponad sześćdziesięciu lat czołowych polskich akustyków. Organizowane jest cyklicznie przez kolejne oddziały Polskiego Towarzystwa Akustycznego - w roku 2020 przez Oddział Krakowski.

Na konferencji prezentowane są prace ze wszystkich działów akustyki. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych z dziedziny akustyki, promowanie nauki oraz integracja specjalistów z różnych dziedzin, których wiąże akustyka. Konferencja spełnia rolę integracyjną dla środowiska akustyków polskich, a także coraz częściej zagranicznych. Umożliwia to wymianę myśli, wdrażanie nowych technik badawczych oraz otwieranie nowych obszarów aplikacyjnych.

Zostanie zorganizowana specjalna sesja z okazji Międzynarodowego Roku Dźwięku 2020.

Oprócz konferencji naukowej odbędzie się wystawa oferująca forum do kontaktów i wymiany między teorią a praktyką.

Konferencji tradycyjnie będą towarzyszyć wydarzenia towarzyskie (uroczysta kolacja, wycieczka).

W roku 2020 Konferencja OSA 2020 odbędzie się w Hotelu Bachledówka, Czerwienne – Bachledówka 353, 34-407 Ciche, www.bachledowka.pl

Jesteśmy przekonani, że Konferencja stanie się inspiracją do wymiany wiedzy, podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Mamy nadzieję, że spędzony wspólnie czas zostanie przez Państwa dobrze wykorzystany.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego OSA2020

Janusz Piechowicz,

Przewodniczący Komitetu OrganizacyjnegoPTA
PAN
ICA


Wydarzenie jest organizowane w ramach obchodów International Year of Sound

International Year of Sound

Komitet organizacyjny


Przewodniczący: dr hab. inż. Janusz Piechowicz

V-ce przewodniczący: dr hab. inż. Tadeusz Wszołek

Sekretarz: dr Marek Pluta

Skarbnik: dr inż. Dorota Czopek

Pełnomocnik ds Konkursu im. Marka Kwieka: dr hab. inż. Tadeusz Wszołek

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

Komitet naukowy


Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak

Komitet:

Ważne daty


Streszczenia

Rejestracja i wysłanie streszczenia do 30 kwietnia 2020

Artykuły

Przesłanie pełnego tekstu artykułu do 1 lipca 2020

Sekcje tematyczne


Miejsce konferencji


Informujemy, że uczestników Otwartego Seminarium z Akustyki będzie gościł Hotel Bachledówka.

Adres:

Czerwienne - Bachledówka 353

34-407 Ciche

Telefon:

+48 18 26 58 178

E-mail: rezerwacja (at) bachledowka.pl

WWW: www.bachledowka.pl

International Year of Sound

Materiały konferencyjne


Streszczenie referatu prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2020 r. za pomocą elektronicznego formularza

Streszczenie, w języku polskim i angielskim, nie powinno przekraczać 250 słów (uwzględniając w tym tytuł referatu, nazwiska i afiliacje, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej pierwszego autora).

Wszystkie streszczenia referatów przyjętych do prezentacji zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. Informacje dotyczące przygotowania streszczeń znajdują się na stronie internetowej Konferencji.

Prace rekomendowane przez Komitet Naukowy LXVII OSA mogą być opublikowane w czasopiśmie Archives of Acoustics.

Zasady przygotowania publikacji

Program i komunikaty


Komunikat 1

Kontakt


Polskie Towarzystwo Akustyczne

Oddział w Krakowie

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Tel. 501013478

e-mail: osa2020 (at) ptakrakow.pl

Powered by w3.css